Εφαρμογή Click&Boat
Εγγραφείτε Σύνδεση Βοήθεια Καταχωρίστε το σκάφος σας Ζητήστε προσφορά

Πολιτική ακύρωσης
Ατομική πολιτική ακύρωσης


 1. Πολιτική ακύρωσης: λόγω καιρικών συνθηκών
  1. Αν οι τρέχουσες καιρικές συνθήκες δεν σας επιτρέπουν να πλεύσετε την ημέρα της ναύλωσής σας, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να αποφασίσουν από κοινού να παρατείνουν τη μίσθωση – ενημερώνοντας παράλληλα την Click&Boat. Σε αντίθετη περίπτωση, και μόνον στην περίπτωση ναύλωσης διάρκειας μικρότερης ή ίσης με μία ημέρας, θα σας επιστραφεί το συνολικό ποσό κράτησης -μη συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης της υπηρεσίας- με την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσετε εγγράφως την Click&Boat όχι αργότερα από την προηγούμενη της ναύλωσης ημέρα. Η χρέωση της υπηρεσίας της Click&Boat θα επιστραφεί με τη μορφή κουπονίου (voucher) -το οποίο ισχύει για τη χρέωση υπηρεσιών Click&Boat.
  1. Σε περίπτωση κράτησης από Επαγγελματία Iδιοκτήτη Σκάφους, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του Επαγγελματία Ιδιοκτήτη. Ο τελευταίος μπορεί να προτείνει στον ενοικιαστή επιστροφή χρημάτων ή αναβολή της κράτησης. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, ο Επαγγελματίας θα επιστρέψει το ποσό που κατέβαλε ο ενοικιαστής εκτός από τη χρέωση (προμήθεια) της Click&Boat, η οποία θα επιστραφεί από την Click&Boat υπό τη μορφή πίστωσης η οποία ισχύει στον ιστότοπο της για κράτηση σκάφους για ένα έτος.
 2. Πολιτική ακύρωσης: Ευέλικτη ακύρωση · Πλήρης επιστροφή χρημάτων έως 1 ημέρα πριν την άφιξη, εξαιρουμένων των χρεώσεων.
  1. Ο ενοικιαστής/μισθωτής λαμβάνει το συνολικό ποσό της κράτησης (εξαιρουμένων των χρεώσεων για τις υπηρεσίες της Click&Boat) αν ακυρώσει την κράτηση το αργότερο μία ημέρα πριν την εκτέλεση του check-in (βλ. ώρα που αναφέρεται στην καταχώριση του ιδιοκτήτη ή που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των χρηστών μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της Click&Boat ή στις 9 π.μ. [τοπική ώρα], εάν δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ώρα). Αν ο ενοικιαστής/μισθωτής αφιχθεί και αποφασίσει να φύγει πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, το ποσό για τις ημέρες που δεν έγινε χρήση του σκάφους δεν επιστρέφεται.
 3. Πολιτική ακύρωσης: μετριοπαθής · Επιστροφή του 70% έως 10 ημέρες πριν την άφιξη, εξαιρουμένων των εξόδων.
  1. Εάν ο ενοικιαστής/μισθωτής ακυρώσει την κράτηση τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη διενέργεια του check-in (ο χρόνος εμφανίζεται στην καταχώριση του ιδιοκτήτη ή συμφωνείται μεταξύ των χρηστών μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Click&Boat ή στις 9 π.μ. [τοπική ώρα], εάν δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ώρα), θα λάβει το 70% του συνολικού ποσού της κράτησης (εξαιρουμένων των χρεώσεων για τις υπηρεσίες της Click&Boat). Σε περίπτωση ακύρωσης μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 10 ημέρες πριν από το check-in, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό. Αν ο ενοικιαστής/μισθωτής αφιχθεί και αποφασίσει να φύγει πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, το ποσό για τις ημέρες που δεν έγινε χρήση του σκάφους δεν επιστρέφεται.
 4. Πολιτική ακύρωσης: αυστηρή · Επιστροφή του 60% έως 30 ημέρες πριν την άφιξη, εξαιρουμένων των εξόδων.
  1. Εάν ο ενοικιαστής/μισθωτής ακυρώσει την κράτηση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τη διενέργεια του check-in (ο χρόνος εμφανίζεται στην καταχώριση του ιδιοκτήτη ή συμφωνείται μεταξύ των χρηστών μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Click&Boat ή στις 9 π.μ. [τοπική ώρα], εάν δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένη ώρα), θα λάβει το 60% του συνολικού ποσού της κράτησης (εξαιρουμένων των χρεώσεων για τις υπηρεσίες Click&Boat). Σε περίπτωση ακύρωσης μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο από 30 ημέρες πριν από το check-in, δεν επιστρέφεται κανένα ποσό. Αν ο ενοικιαστής/μισθωτής αφιχθεί και αποφασίσει να φύγει πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, το ποσό για τις ημέρες που δεν έγινε χρήση του σκάφους δεν επιστρέφεται.
Κλείσιμο