Click&Boat app
Registreren Inloggen Help Jouw boot inschrijven Offerte aanvragen

Privacybeleid Click&Boat

Privacybeleid – Clickandboat

Dit Privacybeleid treedt in werking op 08/01/2024.

CLICKANDBOAT en haar gelieerde ondernemingen (ook "Clickandboat", "wij", "ons" of "onze") respecteren uw privacy en verbinden zich om dit privacybeleid ("Privacybeleid") na te leven, waarin wordt beschreven welke gegevens wij over u verzamelen, inclusief hoe wij deze verzamelen, hoe wij deze gebruiken en met wie wij deze eventueel delen.

Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die worden verzameld op onze websites op de volgende adressen: www.clickandboat.com,www.oceans-evasion.com,www.nautal.com en www.scansail.com (de "Websites"), evenals op de mobiele applicaties "Click&Boat - Yacht Charters" en "Oceans Evasion" (de "Mobiele applicaties" en, gezamenlijk met de "Websites", het "Systeem").

Het beleid is ook van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van onze bovengenoemde websites, bezoekers en gebruikers van onze mobiele applicaties, gebruikers van het Systeem, evenals op eigenaren en leveranciers van diensten of goederen. Onder het beleid valt ook het gebruik van persoonsgegevens van iemand die op een andere manier met ons in contact komt via onze klantrelatie- en loyaliteitsprogramma's, op interacties voor werving en personeelszaken, ook op sociale netwerken.

Het Privacybeleid vormt een integraal onderdeel van de contractuele relatie die Clickandboat kan hebben met haar gebruikers, klanten en partners.
Clickandboat neemt de rechten en vrijheden van individuen in acht en zet zich in om persoonsgegevens te beschermen.


I. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Clickandboat verzamelt bepaalde gegevens van of over u die kunnen worden gebruikt om u te identificeren ("Persoonsgegevens"). Wij verzamelen Persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder gegevens die u rechtstreeks verstrekt en gegevens die wij automatisch verzamelen wanneer u het Systeem opent en gebruikt.

Gegevens die u ons verstrekt: U kunt ons en onze externe dienstverleners gegevens over uzelf verstrekken via het Systeem, met inbegrip van uw contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en soortgelijke gegevens, evenals uw gebruikersnamen en wachtwoorden en alle persoonlijke gegevens die u invoert bij uw contacten met Clickandboat (telefoon, vrije opmerkingenvakken, e-mail).
Houd er rekening mee dat de gegevens die u in de vrije opmerkingenvakken invoert, objectief moeten zijn, zonder op enig moment overdreven of beledigend te zijn, en dat deze geen gegevens mogen bevatten die als gevoelig worden beschouwd (ras of etnische afkomst, politieke, filosofische of religieuze opvattingen, vakbondslidmaatschap, gegevens met betrekking tot gezondheid of seksleven, overtredingen, veroordelingen of veiligheidsmaatregelen).
In geval van twijfel kunt u contact opnemen met Clickandboat via e-mail: dataprivacy@clickandboat.com, om er zeker van te zijn dat u geen inbreuk maakt op de rechten van de onderneming of haar werknemers.
Wij kunnen ook uw geslacht, geboortedatum, vaarbewijs en andere vormen van identificatie, zoals uw rijbewijs, verzamelen. Tot slot kunnen wij en onze externe dienstverleners transactiegegevens verzamelen, zoals uw betaalkaart, gegevens over uw bankrekening en factuuradres.

Automatisch verzamelde gegevens: Wij en onze externe dienstverleners kunnen automatisch gegevens van u verzamelen wanneer u het Systeem bezoekt en gebruikt. Deze gegevens omvatten het volgende.

Gegevens over het gebruik: Wij kunnen informatie verzamelen over uw interactie met het Systeem. Deze informatie kan gegevens bevatten zoals de datums en tijdstippen waarop u het Systeem bezoekt, de pagina die u bekijkt, de verwijzende/uitgaande URL's, het browsertype en de domeinnaam van uw internetprovider.
In sommige gevallen kunnen wij deze gegevens verzamelen met behulp van cookies en soortgelijke technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over deze technologieën.

Gegevens over het apparaat: Wij kunnen gegevens verzamelen over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot het Systeem, met inbegrip van het merk en model van uw apparaat, IP-adres, vermoedelijke geolocatiegegevens, besturingssysteem en unieke ID's van het apparaat.


II. GEGEVENS INZAKE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Clickandboat voert al haar verwerkingshandelingen in verband met persoonsgegevens uit in overeenstemming met de daartoe strekkende regels, en in het bijzonder:
• De Algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 die op 25 mei 2018 van kracht werd (hierna te noemen "AVG"), evenals,
• De Franse wet op gegevensbescherming [Loi Informatique et Libertés] nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd.
Voor de activiteit die via het Systeem wordt uitgevoerd, treedt Clickandboat op als verwerkingsverantwoordelijke in die zin dat de onderneming de doeleinden en middelen bepaalt van de Verwerking die in de context van het Systeem wordt uitgevoerd en zoals hieronder in dit Beleid wordt beschreven.

De bij de bediening van het Systeem uitgevoerde verwerkingshandelingen betreffende persoonsgegevens voldoen aan de beginselen van loyaliteit, rechtmatigheid en transparantie. Clickandboat verbindt zich er daarom toe om duidelijke, volledige en gemakkelijk toegankelijke informatie te verstrekken over de manier waarop deze verwerkingshandelingen worden uitgevoerd.

Clickandboat verzamelt uw persoonsgegevens alleen wanneer dit strikt noodzakelijk en wettelijk is. Wij verbinden ons ertoe om alleen de minimale hoeveelheid persoonsgegevens te verzamelen die nodig is voor de doeleinden die onder dit Privacybeleid vallen.
Als u uw account wilt verwijderen, kan u gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam en vorige wachtwoord, om uw identiteit en bevoegdheid om de account te beheren vast te stellen.

Indien wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor doeleinden die niet onder dit Privacybeleid vallen, zal u om aanvullende toestemming worden gevraagd. Houd er echter rekening mee dat uw toestemming niet vereist is als onze verwerking van uw persoonsgegevens gerechtvaardigd is door een gegronde reden, op voorwaarde dat dit gebruik uw eigen rechten en belangen niet schaadt.
U kunt weigeren om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien de gegevens echter nodig zijn om uw verzoek in behandeling te nemen en deze gegevens niet worden verstrekt, kan uw verzoek niet worden onderzocht of kan de analyse ervan worden vertraagd.

Indien u de persoonsgegevens van derden aan ons doorgeeft, moet u hen eerst op de hoogte brengen van uw voornemen om dit te doen en ervoor zorgen dat u hun toestemming en akkoord heeft om dit te doen.

Het Systeem is bedoeld voor een algemeen publiek van volwassenen. Het Systeem is ontworpen om minderjarigen jonger dan 16 jaar uit te sluiten. Wij verzamelen niet bewust gegevens over kinderen en wij hebben niet de intentie om opzettelijk producten aan hen te verkopen. In overeenstemming met de Franse wet op de online privacybescherming van kinderen [Loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants] verzamelen wij niet bewust gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

Clickandboat verbindt zich ertoe geen gevoelige persoonsgegevens te verwerken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, noch genetische gegevens, biometrische gegevens voor de unieke identificatie van een natuurlijke persoon of gegevens betreffende de gezondheid, het seksleven of de seksuele geaardheid van een natuurlijke persoon.
Ingeval deze gegevens worden doorgegeven door een van partijen tijdens uitwisselingen met de klant/potentiële klant of gebruiker van het Systeem, zullen deze gegevens niet worden geregistreerd door Clickandboat in haar databank.

De reikwijdte van het gebruik en beheer van het Systeem, evenals de relaties met eindgebruikers, zakelijke partners en dienstverleners/leveranciers van diensten of goederen, of met sollicitanten, brengt Clickandboat ertoe de verwerkingshandelingen betreffende persoonsgegevens uit te voeren die in de onderstaande tabel zijn beschreven:

Doeleinde van de verwerking: Aanmaak en beheer van gebruikersaccount op het Clickandboat-platform (websites en applicaties)
Aan Clickandboat doorgegeven persoonsgegevens: Achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, foto, vaarbewijs, evenals mogelijke gegevens met betrekking tot de interessegebieden van de gebruiker
Rechtsgrond van de verwerking: Toestemming

Doeleinde van de verwerking: Beheer van facturering voor reserveringen en betalingen op het Clickandboat-platform
Aan Clickandboat doorgegeven persoonsgegevens: Achternaam, voornaam, klantenaccount, e-mailadres, postadres,
Rechtsgrond van de verwerking: Dienstenovereenkomst

Doeleinde van de verwerking: Beheer van de meningen en opmerkingen van klanten
Aan Clickandboat doorgegeven persoonsgegevens: Achternaam, voornaam, alle informatie die de klant mogelijk doorgeeft in het vrije opmerkingenvak
Rechtsgrond van de verwerking: Gerechtvaardigd belang

Doeleinde van de verwerking: Beheer van de klantrelatie (mondelinge en schriftelijke uitwisselingen)
Aan Clickandboat doorgegeven persoonsgegevens: Achternaam, voornaam, telefoongegevens, e-mailadres, vrije tekst van de klant
Rechtsgrond van de verwerking: Gerechtvaardigd belang

Doeleinde van de verwerking: Aanmaak en beheer van marketingcampagnes (pushmeldingen)
Aan Clickandboat doorgegeven persoonsgegevens: Achternaam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadressen
Rechtsgrond van de verwerking: Toestemming

Doeleinde van de verwerking: Aanmaak en beheer van marketingcampagnes (gerichte advertenties)
Aan Clickandboat doorgegeven persoonsgegevens: Gebruikerstrajecten
Rechtsgrond van de verwerking: Gerechtvaardigd belang

Doeleinde van de verwerking: Aanmaak en beheer van marketingcampagnes (nieuwsbrief)
Aan Clickandboat doorgegeven persoonsgegevens: Achternaam, voornaam, e-mailadres
Rechtsgrond van de verwerking: Gerechtvaardigd belang

Doeleinde van de verwerking: Beheer van geschillen
Aan Clickandboat doorgegeven persoonsgegevens: Achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, vaarbewijs, klantfactuur
Rechtsgrond van de verwerking: Gerechtvaardigd belang

Doeleinde van de verwerking: Beheer van sollicitaties
Aan Clickandboat doorgegeven persoonsgegevens: Achternaam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, foto, CV, sollicitatiebrief
Voor niet-Franse staatsburgers: het visum dat nodig is om in Frankrijk te werken.
Voor mensen die een interview hebben: mogelijkheid om telefonische interviews op te nemen.
Rechtsgrond van de verwerking: Toestemming, Gerechtvaardigd belang

Betreffende de bewaartermijnen van uw gegevens: Clickandboat bewaart uw gegevens zolang als wij nodig achten voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of voor een langere periode om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen.


III. HOE GEBRUIKEN WIJ DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN?

Clickandboat en onze externe dienstverleners verzamelen en gebruiken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden die omvatten, maar niet beperkt zijn tot:
- Levering van onze producten en diensten aan u,
- Bediening en terbeschikkingstelling van het Systeem,
- Verbetering van onze producten en diensten, het Systeem, de gebruikerservaring en ons bedrijf,
- Beveiligingsdoeleinden, waaronder bewaking, risicobeoordeling, oplossing van integriteits- en beveiligingsproblemen van het Systeem en preventie/aanhouding van/bij fraude en misdaad,
- Verzending van de door u gevraagde gegevens, inclusief het beantwoorden van verzoeken of vragen om informatie te verkrijgen over of van Clickandboat,
- Verzending van promotie- of marketingdocumenten met betrekking tot Clickandboat,
- Overige zakelijke doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot het verifiëren van uw identiteit, leeftijd en/of betalingsgegevens, het onderzoeken van klachten over het Systeem, onderzoek en analyse, marketing, reclame, voorkeuren en aankooptrends van klanten en geschillenbeslechting,
- Bij een fusie of soortgelijke consolidatie van Clickandboat in of met een andere entiteit,
- Het naleven van de instructies van wetshandhavingsambtenaren, overheidsinstanties of een overheidsmandaat,
- Het voldoen aan de beleidslijnen van Clickandboat en alle van toepassing zijnde wettelijke vereisten of het voldoen hieraan in de mate dat zij dit toestaan,
- Het deelnemen aan andere activiteiten die onder dit Privacybeleid vallen of door Clickandboat naar eigen goeddunken worden overwogen. 


IV. BEWARING VAN UW GEGEVENS

Clickandboat bewaart uw persoonsgegevens om u in staat te stellen het Systeem op doorlopende basis te gebruiken, zolang als nodig is om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken.

De door Clickandboat verzamelde gegevens worden opgeslagen op de servers van een dienstverlener in de Europese Economische Ruimte, in Frankfurt, Duitsland. Clickandboat verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de door u verstrekte gegevens te garanderen.

U kunt uw ruimte op elk gewenst moment sluiten door een verzoek te sturen naar Clickandboat support op het volgende e-mailadres: dataprivacy@clickandboat.com of door naar de pagina "mijn gegevens " van uw account te gaan en op de knop "mijn account verwijderen " te klikken.
Op uw verzoek verwijdert Clickandboat alle persoonsgegevens die op uw persoonlijke ruimte worden bewaard, met uitzondering van gegevens die nodig zijn om aan haar contractuele of wettelijke verplichtingen te voldoen, in het bijzonder boekhoudkundige verplichtingen. De gegevens worden aan het einde van de toepasselijke verjaringstermijn verwijderd.


V. COMMUNICATIE EN ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Clickandboat verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die via het Systeem worden verzameld te bewaren en alleen te delen in bepaalde omstandigheden en in overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake automatisering, bestanden en vrijheden [Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés], zoals gewijzigd door wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018.

Clickandboat verkoopt geen van uw persoonsgegevens en deelt deze alleen op de manieren zoals uiteengezet in dit Privacybeleid of zoals vereist door de wet. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verhuren, verspreiden of verkopen aan derden, tenzij u ons daar van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor de hieronder vermelde bevoegde interne of externe ontvangers.

Clickandboat kan toegang geven tot uw persoonsgegevens aan dienstverleners om diensten met betrekking tot het Systeem uit te voeren, met name onderhoud, analyses, marketing, communicatie, gegevensverwerking, betaling, distributie van e-mails of postmailings, beheer van promoties of wedstrijden, enz. Deze dienstverleners hebben alleen toegang tot uw gegevens om deze diensten uit te voeren en zijn gebonden aan dezelfde veiligheids- en vertrouwelijkheidsverplichtingen als Clickandboat, die verantwoordelijk blijft voor de verwerking van uw gegevens.

Clickandboat kan uw gegevens delen om potentieel verboden en illegale activiteiten, elke situatie die de veiligheid of andere rechten en belangen van gebruikers of een individu bedreigt en elke schending van haar gebruiksvoorwaarden te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en er actie tegen te ondernemen, als dit toegestaan of vereist is door de wet en als Clickandboat te goeder trouw gelooft dat het noodzakelijk is om uw gegevens te delen.

Clickandboat kan uw persoonsgegevens ook doorgeven om te reageren op gerechtelijke vervolging van welke aard dan ook, gerechtelijke bevelen, alle juridische procedures of wetshandhavingsmaatregelen die door de bevoegde autoriteiten worden gevraagd.

Clickandboat kan uw gegevens delen voor andere doeleinden en kan haar partners toestaan u gegevens te sturen wanneer u het Systeem gebruikt (en om ons in staat te stellen onze contractuele verplichtingen jegens hen na te komen) op voorwaarde dat u daar van tevoren uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 

Wij kunnen persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen of andere derden, zoals vertrouwde zakelijke partners en dienstverleners, om ons te helpen het Systeem te leveren, onze diensten te leveren, reclame of marketing te verzorgen, betalingen te verwerken, statistische analyses uit te voeren, u correspondentie te sturen, klantenondersteuning te bieden, ons te beschermen tegen mogelijke fraude of frauduleuze of illegale activiteiten te onderzoeken, of enige andere functie uit te voeren die in overeenstemming is met de werking van het Systeem en onze diensten.

Wij kunnen Persoonsgegevens ook delen met professionele adviseurs, zoals advocaten, accountants, bankiers en verzekeraars in verband met de professionele diensten die zij aan ons verlenen. Deze derden hebben ermee ingestemd zich te houden aan de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.

Om strategische of andere zakelijke redenen kan Clickandboat besluiten om sommige of al haar activiteiten te verkopen of over te dragen. Als onderdeel van een dergelijke verkoop of overdracht kunnen wij de door ons verzamelde en bewaarde gegevens (inclusief persoonsgegevens) overdragen aan een persoon of entiteit die bij de desbetreffende transactie betrokken is. In geval van een fusie, overname, verkoop of overdracht van sommige of al onze activiteiten kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de betrokken personen of entiteiten.


VI. OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Clickandboat kan uw persoonsgegevens opslaan (en zo doorgeven aan onderaannemers) voor de volgende doeleinden:
• Beheer van de hosting van het Systeem
• Beheer van IT-resources en onderhoud van het Systeem

Daarbij verbindt Clickandboat zich ertoe om de conformiteit van uw persoonsgegevens met de regels inzake de persoonsgegevensbescherming te controleren en om een specifiek contractueel kader te implementeren, onder de voorwaarden die door voornoemde regels worden vereist.

Clickandboat kan eveneens bepaalde gegevens doorgeven aan bevoegde personen en entiteiten, zowel intern (werknemers, management en agenten van de onderneming) als extern, in het bijzonder aan derden die bevoegd zijn krachtens wettelijke, administratieve of gerechtelijke voorrechten.

Afgezien van deze gevallen zal Clickandboat uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming.


VII. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE

• Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie
Clickandboat kan persoonsgegevens doorgeven buiten de Europese Unie.
In geval van doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie zal Clickandboat het regelgevend kader toepassen dat nodig en geschikt is voor de situatie van de genoemde doorgifte, door te zorgen voor:
Een overdracht van uw persoonsgegevens naar een land dat een passend beschermingsniveau biedt, of
Ondertekening van de standaardcontractbepalingen (SCB's) die door de Europese Commissie zijn voorgesteld, of
Elke andere waarborg die passend wordt geacht in de zin van artikel 46 van de AVG.
• Doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten
Na het adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van 10 juli 2023, waarin wordt vastgesteld dat de Verenigde Staten een niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden dat wezenlijk gelijkwaardig is aan dat van de EU, mogen organisaties die onder de AVG vallen nu persoonsgegevens doorgeven aan gecertificeerde organisaties.

Daarbij is het niet verplicht voor deze organisaties om een instrument voor doorgifte op te zetten in overeenstemming met artikel 46 van de AVG, of om gebruik te maken van een afwijking krachtens artikel 49 van de AVG.

Clickandboat kan uw persoonsgegevens doorgeven aan gecertificeerde organisaties die zich er publiekelijk toe hebben verbonden de normen voor de bescherming van persoonsgegevens na te leven, in overeenstemming met de lijst van organisaties die aangegeven is op de website van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken, beschikbaar via deze link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search .

Elke andere doorgifte naar de Verenigde Staten zal door Clickandboat via de hierboven vermelde klassieke mechanismen worden beheerd.


VIII. DE BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Clickandboat verbindt zich ertoe, door middel van een inspanningsverplichting, alle acties uit te voeren om de beveiliging van uw Persoonsgegevens te waarborgen.
Daartoe verbindt Clickandboat zich ertoe om alle technische en organisatorische maatregelen toe te passen in de zin van artikel 32 van de AVG, die de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van persoonsgegevens, en dus een voldoende beschermingsniveau van deze gegevens, zullen waarborgen.
Clickandboat en haar werknemers zijn getraind en bewust gemaakt van de bescherming van persoonsgegevens, inclusief het overwegen en toepassen van deze maatregelen.


IX. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij maken geenszins gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in het kader van onze diensten.


X. DE UITOEFENING VAN UW RECHTEN

In overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake automatisering, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd door wet nr. 2018-493 van 20 juni 2018, kunt u op elk moment verzoeken om de uitoefening van uw individuele rechten, en in het bijzonder om het volgende:
• Inzage in uw persoonsgegevens in een duidelijk en begrijpelijk formaat zodat u weet welke gegevens Clickandboat over u verwerkt,
• De rectificatie die leidt tot de wijziging van alle persoonsgegevens die onvolledig of onjuist zijn verwerkt door Clickandboat,
• De wissing van uw persoonsgegevens onder voorwaarden die vooraf zijn bepaald door de toepasselijke regelgeving,
• De beperking van de verwerkingshandelingen in verband met persoonsgegevens onder voorwaarden die vooraf zijn bepaald door de toepasselijke regelgeving,
• De mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking op gerechtvaardigde gronden,
• De overdraagbaarheid van persoonsgegevens in een duidelijk en machinaal leesbaar formaat, met de mogelijkheid om deze gegevens aan een andere organisatie door te geven,
• Het bepalen van het lot van uw persoonsgegevens in geval van dood, met indiening van specifieke richtlijnen aan Clickandboat.
We wijzen u erop dat de uitoefening van het recht van bezwaar, wissing en overdraagbaarheid van gegevens, evenals het recht op beperking van de verwerking, onderworpen is aan voorwaarden en kan worden geweigerd door Clickandboat als de verzoeken om deze rechten uit te oefenen niet overeenkomen met de situaties waarin de regelgeving inzake persoonsgegevens voorziet.
Er dient ook opgemerkt te worden dat als u bezwaar maakt tegen het ontvangen van direct marketing, wij u desondanks berichten blijven sturen met betrekking tot de activiteiten waarvoor u zich hebt ingeschreven (spelletjes, wedstrijden, onderzoeken, analyses, enz.).
Verzoeken kunnen worden ingediend bij Clickandboat:
• Per e-mail op het adres: dataprivacy@clickandboat.com. of
• Per post op het volgende adres: Clickandboat - Direction Générale - Protection des Données Péniche West River En face du, 10 Quai du 4 Septembre, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk
Zodra Clickandboat heeft gecontroleerd dat u de betrokkene voor de gevraagde gegevens bent of zijn of haar naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger (verificatie van de identiteit), zal zij zich inspannen om zo snel mogelijk uw verzoek in behandeling te nemen.
Clickandboat verbindt zich ertoe om elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw individuele rechten binnen dertig (30) dagen na ontvangst ervan te behandelen; deze termijn kan worden verlengd met nog eens zestig (60) dagen, in het bijzonder als het onderzoeken van het verzoek complex is in het bijzonder. In dat geval verbindt Clickandboat zich ertoe u op de hoogte te houden en deze verzoeken op te volgen.
Gebruikers van de Websites van Clickandboat kunnen eveneens een klacht indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit [Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)] online op de website van CNIL, in de sectie gewijd aan klachten.


XI. GELINKTE WEBSITES

Voor uw gemak kunnen op het Systeem sommige hyperlinks naar andere websites worden gepubliceerd die niet onder ons beheer vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en dit Privacybeleid is niet van toepassing op, de privacypraktijken van deze websites of pagina's die niet onder ons beheer vallen of van bedrijven die wij niet bezitten of controleren. Wij onderschrijven geen van deze websites of pagina's, de diensten of producten die op deze websites of pagina's worden beschreven of aangeboden, of de inhoud die op deze websites of pagina's staat.


XII. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen. De meest recente versie van het Privacybeleid wordt aangegeven door de ingangsdatum bovenaan dit Privacybeleid. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid worden onmiddellijk van kracht na kennisgeving daarvan, die wij op om het even welke manier kunnen geven, inclusief door het plaatsen van een herziene versie van het Privacybeleid of een andere kennisgeving op het Systeem.


XIII. CORRESPONDENTIE

Wij verwelkomen uw vragen en opmerkingen over het Systeem en nodigen u uit uw berichten te sturen naar dataprivacy@clickandboat.com of via ons "Helpcentrum" of onze pagina "Contact opnemen". Als u met Clickandboat correspondeert, kunnen we gegevens verzamelen, inclusief de inhoud en de metadata over alle correspondentie die u aan ons verstrekt. Wij kunnen uw berichten delen met de mensen in onze organisatie die het best in staat zijn om de kwesties in uw bericht aan te pakken.
Sluiten