Click&Boat app
Registreren Inloggen Help Jouw boot inschrijven Offerte aanvragen

Privacybeleid Click&Boat

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 01/06/2022

CLICKANDBOAT USA LLC en haar dochterondernemingen (“Click&Boat”, “wij”, “ons”, of “onze”) respecteert uw privacy en zet zich in voor de naleving van dit privacybeleid (“Privacybeleid”), dat beschrijft welke informatie we over u verzamelen, inclusief hoe we het verzamelen, hoe we het gebruiken en met wie we deze kunnen delen. Dit Privacybeleid is van toepassing op informatie die wordt verzameld op onze websites op www.clickandboat.com (de “Website”), en de mobiele applicatie “Click&Boat – Yacht Charters” (de “Mobiele Applicatie” en, samen met de “Website”, het “Systeem”).

Wijzigingen in ons Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid op elk moment wijzigen. De meest recente versie van het Privacybeleid wordt weergegeven door de ingangsdatum bovenaan dit Privacybeleid. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid worden onmiddellijk na kennisgeving ervan van kracht, die we op welke manier dan ook kunnen geven, inclusief door een herziene versie van het Privacybeleid of een andere kennisgeving op het Systeem te plaatsen.

Welke informatie verzamelen we?

Click&Boat verzamelt bepaalde informatie van of over u die kan worden gebruikt om u te identificeren (“Persoonsgegevens”). We verzamelen Persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder informatie die u rechtstreeks verstrekt en informatie die we automatisch verzamelen wanneer u het Systeem opent en gebruikt.
Informatie die u ons verstrekt. U kunt via het Systeem informatie over uzelf aan ons en onze externe dienstverleners verstrekken, waaronder contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en soortgelijke contactgegevens, en gebruikersnamen en wachtwoorden. We kunnen ook uw geslacht, geboortedatum, vaarbewijs en andere vormen van identificatie, zoals een rijbewijs, verzamelen. Tot slot kunnen wij en onze externe dienstverleners transactiegegevens verzamelen, zoals gegevens van de betaalkaart, bankrekening en factuuradres.
Automatisch verzamelde informatie. Wij en onze externe dienstverleners kunnen automatisch informatie van u verzamelen wanneer u het Systeem bezoekt en gebruikt. Dergelijke informatie omvat het volgende:
Gebruiksinformatie. We kunnen informatie verzamelen over hoe u met het Systeem omgaat. Dit kan informatie omvatten zoals de datums en tijden waarop u het Systeem bezoekt, de pagina die u bekijkt, verwijzende/afsluiten URL's, uw browsertype en de domeinnaam van uw internetprovider. In sommige gevallen kunnen we deze informatie verzamelen via cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie over deze technologieën, zie het gedeelte “Cookies en gebruiksrapporten” hieronder.
Apparaatinformatie. We kunnen informatie verzamelen over de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot het Systeem, waaronder het merk en model van uw apparaat, IP-adres, afgeleide geolocatie-informatie, besturingssysteem en unieke apparaat-ID's.

Cookies en gebruiksrapporten

Door een klein bestand dat bekend staat als een cookie op uw computer of ander apparaat te plaatsen, kunnen Click&Boat en de servers van externe dienstverleners passief informatie verzamelen over het gebruik van het Systeem door onze bezoekers om redenen zoals: verzameling voor statistieken en analyses, Systeemoptimalisatie, analyse, onderhoud van inloggegevens van gebruikers, beveiliging (zoals authenticatie) en om uw ervaring tijdens uw bezoek aan het Systeem te personaliseren. U hebt controle over een deel van de informatie die we verzamelen door de cookies en over hoe we deze gebruiken. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we cookies en soortgelijke technologieën gebruiken.
Onze Mobiele Applicatie maakt gebruik van de “Adjust”-technologie voor app-prestaties en analyses; een dienst geleverd door Adjust GmbH (“Adjust”). Adjust kan uw mobiele identificator, gebeurtenisgegevens van de installatie bij u, opening en gebruik van de Mobiele Applicatie, informatie over uw interacties binnen de Mobiele Applicatie (zoals aankopen en registratie in de app) en uw IP- en MAC-adres verzamelen en gebruiken. De diensten van Adjust helpen ons te begrijpen hoe u de Mobiele Applicatie gebruikt, hoe u de Mobiele Applicatie kunt verbeteren en hoe u de prestaties van marketing en reclame kunt beoordelen. U kunt zich afmelden voor tracking door hier contact op te nemen met Adjust. Ga voor meer informatie over de diensten en privacypraktijken van Adjust naar: https://www.adjust.com/privacy-policy/.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google, om uw gebruik van het Systeem beter te begrijpen en uit te vinden hoe we deze kunnen verbeteren. Google Analytics verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers een website bezoeken, welke pagina's u bezoekt, wanneer u dit doet en welke andere websites u hebt gebruikt voordat u naar deze website kwam. Google Analytics verzamelt alleen het IP-adres dat aan u is toegewezen op de datum dat u een website bezoekt, in plaats van uw naam of andere direct identificerende informatie. We combineren de informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt verzameld niet met uw Persoonsgegevens. Hoewel Google Analytics de volgende keer dat u een website bezoekt een permanente cookie in uw webbrowser plaatst om u te identificeren als een unieke gebruiker, kan de cookie door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google Analytics gebruikt zijn cookie(s) en de informatie die Google Analytics verzamelt om uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites te volgen wanneer u ons Systeem en andere websites gebruikt. De mogelijkheid van Google om informatie te gebruiken en te delen die door Google Analytics wordt verzameld over uw bezoeken aan het Systeem, wordt beheerst door de Servicevoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van het Systeem te volgen en te onderzoeken, om rapporten over zijn activiteiten op te stellen en te delen met andere Google-diensten. Om meer inzicht te krijgen in hoe Google de gegevens die het op de Website verzamelt, kan gebruiken, kunt u “Hoe Google informatie gebruikt van websites of apps die onze Diensten gebruiken” bekijken (hier).

Tools voor sessieherhaling

We gebruiken diensten van derden die worden geleverd door Contentsquare en die softwarecode gebruiken om de interacties van gebruikers met het Systeem op te nemen op een manier die ons in staat stelt DVR-achtige herhalingen van die gebruikerssessies te bekijken. De herhalingen omvatten klikken van gebruikers, muisbewegingen, scrollen en toetsaanslagen/toetsaanrakingen tijdens die sessies. Deze herhalingen helpen ons bij het diagnosticeren van bruikbaarheidsproblemen met het systeem en het identificeren van gebieden van het Systeem die vatbaar zijn voor verbetering. U kunt zich afmelden voor sessie-opname door hier contact op te nemen met Contentsquare. Ga voor meer informatie over de diensten en privacypraktijken van Contentsquare naar het Contentsquare Privacy Center.

Correspondentie

We stellen uw vragen en opmerkingen over het Systeem op prijs en verwelkomen uw berichten op dataprivacy@clickandboat.com of via onze pagina “Help Center” of “Contact”. Als u correspondeert met Click&Boat, kunnen we informatie verzamelen, waaronder de inhoud van en metagegevens met betrekking tot correspondentie die u ons verstrekt. We kunnen uw berichten delen met personen binnen onze organisatie die het meest in staat zijn om de problemen aan te pakken die in uw bericht zijn aangegeven.

Online accountbeheer

Als u ervoor kiest om u te abonneren op bepaalde diensten die beschikbaar zijn op het Systeem, inclusief de mogelijkheid om toegang te krijgen tot met een wachtwoord beveiligde delen van het Systeem via uw account, kan het zijn dat u Persoonsgegevens moet indienen, zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam en eerder wachtwoord, met als doel uw identiteit en uw bevoegdheid om het account te beheren te verifiëren.

Hoe gebruiken we de informatie die we verzamelen?

Click&Boat en onze externe dienstverleners verzamelen en gebruiken Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot:
het leveren van onze producten en diensten aan u;
het exploiteren en leveren van het Systeem;
het verbeteren van onze producten en diensten, het Systeem, de gebruikerservaring en ons bedrijf;
beveiligingsdoeleinden, met inbegrip van monitoring, risicobeoordeling, aanpak van systeemintegriteits- en beveiligingskwesties en preventie en aanpak van fraude en misdaad;
het verzenden van informatie die u van ons vraagt, inclusief het reageren op vragen of verzoeken om informatie over of van Click&Boat te verkrijgen ;
het verzenden van promotie- of marketingmateriaal met betrekking tot Click&Boat;
andere zakelijke doeleinden, waaronder, zonder beperking, het verifiëren van uw identiteit, leeftijd en/of betalingsgegevens, het onderzoeken van klachten over het Systeem, onderzoek en analyse, marketing, reclame, aankoopvoorkeuren en -trends bij klanten en geschillenbeslechting;
in verband met een fusie of soortgelijke samenvoeging van Click&Boat in of met een andere entiteit;
het uitvoering geven aan de vereisten van wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of een lastgeving van de overheid;
het naleven van alle toepasselijke wettelijke vereisten, of zoals toegestaan door de beleidsrichtlijnen van Click&Boat; en
zich naar eigen goeddunken bezighouden met andere activiteiten die worden besproken onder dit Privacybeleid of door Click&Boat.

Met wie delen we informatie die we verzamelen?

Naast het gebruik dat wordt vermeld of beschreven in dit Privacybeleid, kunnen we de Persoonsgegevens die worden beschreven in dit Privacybeleid toevoegen aan onze database. We kunnen Persoonsgegevens delen met onze dochterondernemingen of andere derden, zoals vertrouwde zakenpartners en dienstverleners, om te helpen het Systeem, onze diensten, reclame of marketing te leveren, betalingen te verwerken, statistische analyses uit te voeren, u correspondentie te sturen, klantenondersteuning te bieden, te beschermen tegen mogelijke fraude, frauduleuze of illegale activiteiten te onderzoeken, of andere functies uit te voeren die overeenkomen met de werking van het Systeem en onze diensten. We kunnen Persoonsgegevens ook delen met professionele adviseurs, zoals advocaten, auditors, bankiers en verzekeraars in de loop van de professionele diensten die zij aan ons verlenen. Deze derden hebben ermee ingestemd om zich te houden aan de toepasselijke bepalingen inzake gegevensbescherming en vertrouwelijkheid.
De gegevens die op het Systeem worden verzameld, kunnen worden overgedragen aan Criteo en zijn demand-partners voor op interesse gebaseerde advertenties. U kunt het privacybeleid van Criteo vinden via deze link.
We kunnen ook Persoonsgegevens onthullen als we onderworpen worden aan een dagvaarding of gerechtelijk bevel, of als we anderszins wettelijk verplicht zijn om informatie bekend te maken. We kunnen Persoonsgegevens ook gebruiken en openbaar maken om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen, om rechtsvorderingen in te stellen en ons hiertegen te verdedigen, of als we van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om feitelijke of vermoedelijke illegale of frauduleuze activiteiten of potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid of het welzijn van een persoon te onderzoeken, te voorkomen of andere maatregelen te nemen.
In het geval dat we fuseren met, worden overgenomen door of anderszins worden gecombineerd met een andere juridische entiteit, kunnen de Persoonsgegevens die we verzamelen worden overgedragen aan een dergelijke entiteit. Als een faillissements-, liquidatie- of reorganisatieprocedure door of tegen ons wordt aangespannen, kan uw informatie worden beschouwd als een activum dat kan worden overgedragen aan derden.

Hoe lang bewaren we uw informatie?

Click&Boat bewaart uw Persoonsgegevens alleen zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is toegestaan of wettelijk vereist is (zoals ten behoeve van de belasting, boekhouding of andere wettelijke vereisten). U hebt ook de optie om uw account op de Mobiele Applicatie te verwijderen. Als u uw account verwijdert, worden uw Persoonsgegevens voor zover mogelijk onmiddellijk verwijderd. Het kan echter zijn dat Click&Boat bepaalde documentatie moet bewaren, zoals verzekerings- of betalingsgerelateerde documentatie, die uw Persoonsgegevens kan bevatten gedurende een periode die voldoende is om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Hoe beschermen we informatie die over u wordt verzameld?

Click&Boat neemt commercieel redelijke maatregelen om informatie op het Systeem te beveiligen en te beschermen. We beperken de toegang tot Persoonsgegevens tot werknemers, contractanten en agenten van Click&Boat die de informatie moeten kennen om deze voor ons te verwerken en die onderworpen zijn aan passende vertrouwelijkheidsverplichtingen. Niettemin is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar.

Gekoppelde websites

Voor uw gemak kunnen sommige hyperlinks op het Systeem worden geplaatst die koppelen naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor, en dit Privacybeleid is niet van toepassing op, de privacypraktijken van die websites of pagina's die niet onder onze controle vallen of van bedrijven die wij niet bezitten of beheren. We onderschrijven geen van deze websites of pagina's, de diensten of producten die op dergelijke sites of pagina's worden beschreven of aangeboden, of de inhoud op die sites of pagina's.

Socialemediaplatforms

Alle informatie, communicatie of materiaal dat u indient op pagina's die verband houden met Click&Boat op socialemediaplatforms is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van een dergelijk socialemediaplatform. We raden u aan om de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid te lezen die op dergelijke socialemediaplatforms worden beschreven.

Kinderen

Het Systeem is bedoeld voor een algemeen publiek en is niet bedoeld voor gebruik door kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust informatie over kinderen en verkopen geen producten aan kinderen. In overeenstemming met de Children’s Online Privacy Protection Act zullen we niet bewust informatie verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar.

Het Systeem van buiten de Verenigde Staten bezoeken

Als u het Systeem, of een deel daarvan, van buiten de Verenigde Staten bezoekt, kan uw informatie worden overgedragen naar, en worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De gegevensbeschermings- en andere wetten van de Verenigde Staten zijn mogelijk niet zo uitgebreid als die in uw land. Door enig deel van het Systeem te gebruiken, stemt u in met de overdracht van uw Persoonsgegevens naar onze servers en databases in de Verenigde Staten en naar de derden met wie we dergelijke informatie delen, zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Volg-mij-niet-verzoeken

De wetten van bepaalde landen vereisen dat we aangeven of we de instellingen voor “Volg mij niet” in uw browser met betrekking tot gerichte reclame nakomen. We houden ons aan de normen die in dit Privacybeleid zijn uiteengezet en controleren of volgen geen “Volg mij niet”-browserverzoeken.

Andere rechten inzake gegevensbescherming

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u bepaalde rechten hebben met betrekking tot uw Persoonsgegevens, waaronder het recht op toegang, bijwerken, het corrigeren van onjuistheden en het verwijderen of intrekken van toestemming voor ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Stuur dergelijke verzoeken naar dataprivacy@clickandboat.com. We kunnen om bepaalde informatie vragen om de identiteit te verifiëren van de persoon die een dergelijk verzoek indient.

Met wie kunt u contact opnemen voor meer informatie?

Als u vragen hebt, neem dan contact met ons op via dataprivacy@clickandboat.com.

Inwoners van de Europese Economische Ruimte (“EER”) en het Verenigd Koninkrijk

Dit deel van ons Privacybeleid is alleen van toepassing op onze klanten die in de EER en het Verenigd Koninkrijk (“VK”) wonen en is van toepassing voor zover er enige inconsistentie met de bovenstaande informatie bestaat. Alle termen die niet anderszins in dit gedeelte worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Data Protection Act 2018 of de General Data Protection Regulation van het Verenigd Koninkrijk, voor zover van toepassing.

Contactgegevens en functionaris voor gegevensbescherming

De gegevensbeheerder van Click&Boat in de EER is: CLICK AND BOAT SAS (bedrijfsnummer 801157256), Peniche West River, 10, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrijk.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Click&Boat op dataprivacy@clickandboat.com.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens

De rechtsgrondslag van Click&Boat voor het verwerken van Persoonsgegevens is afhankelijk van de verzamelde Persoonsgegevens en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Wij verwerken Persoonsgegevens van u wanneer:
wij uw toestemming hebben om dit te doen;
wij een contract met u hebben en het noodzakelijk is om uw Persoonsgegevens te verwerken om ons contract met u uit te voeren, met inbegrip van de uitvoering van onze activiteiten, de levering van onze producten en diensten en u te voorzien van de voordelen van het Systeem;
De verwerking is in ons legitieme zakelijke belang, zoals het mogelijk maken van onze bedrijfsvoering, het leveren van onze producten en diensten, het verbeteren en ontwikkelen van het Systeem, het communiceren met u, het op de markt brengen en adverteren van onze producten en diensten, het identificeren van en beschermen tegen fraude, het beschermen van u, ons of anderen tegen beveiligingsbedreigingen door het verbeteren van de veiligheid van onze netwerk- en informatiesystemen en het naleven van toepasselijke wetten en de regelgeving voor de industrie; en
Om te voldoen aan wettelijke vereisten, inclusief toepasselijke wet- en regelgeving.

Internationale gegevensoverdrachten

Als Persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk, doen we commercieel redelijke inspanningen om dergelijke Persoonsgegevens te beschermen, zoals door het aangaan van bepaalde standaardcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of de Internationale overeenkomst voor gegevensoverdracht of het addendum voor internationale gegevensoverdracht bij de standaardcontractbepalingen, zoals goedgekeurd door het Britse Information Commissioner's Office.

Geautomatiseerde besluitvorming

We maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming als onderdeel van onze diensten.

Uw rechten uitoefenen

Recht op toegang, rectificatie of verwijdering. U kunt verzoeken om toegang tot, rectificatie van onjuiste persoonsgegevens over u of het wissen van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat zelfs als u verzoekt om uw persoonsgegevens te verwijderen, bepaalde aspecten door ons kunnen worden bewaard om te voldoen aan onze naleving van wetten of regelgeving, om claims uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen en om te beschermen tegen frauduleuze of onrechtmatige activiteiten op ons Systeem.

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking. In bepaalde omstandigheden hebt u het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als we uw persoonsgegevens gebruiken voor direct marketing; voor onze legitieme belangen of die van een derde partij of om een publiek belang; of voor wetenschappelijk of historisch onderzoek en statistieken.

Recht om verwerking te beperken. Onder bepaalde omstandigheden kunt u ons verzoeken om de manier waarop we uw gegeven
Sluiten