Aplikacja Click&Boat
Zarejestruj się Logowanie Pomoc Zarejestruj swój jacht Zapytaj o wycenę

Polityka prywatności

Polityka prywatności – Click and Boat

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 08.01.2024 r.

CLICKANDBOAT oraz jej spółki zależne (określane dalej również „Clickandboat”, „my” lub „nasz”) szanują Państwa prywatność i zobowiązują się do przestrzegania niniejszej polityki prywatności (dalej „Polityka prywatności”), w której określono, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy oraz komu możemy je przekazywać.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych gromadzonych za pośrednictwem naszych stron internetowych o następujących adresach www.clickandboat.com, www.oceans-evasion.com, www.nautal.com i www.scansail.com (dalej „strony internetowe”), a także aplikacji mobilnych „Clickandboat – Location de bateaux” oraz „Océans Evasion” (dalej „aplikacje mobilne” lub łącznie ze „stronami internetowymi” – „system”).

Obejmuje również wykorzystywanie danych osobowych odwiedzających i użytkowników naszych ww. stron internetowych, odwiedzających i użytkowników naszych aplikacji mobilnych, użytkowników systemu, a także właścicieli oraz usługodawców i dostawców usług i towarów. Obejmuje także wykorzystywanie danych osobowych wszystkich osób, które wchodzą w jakikolwiek sposób w interakcje z nami poprzez nasze programy marketingowe i lojalnościowe, interakcje związane z rekrutacją i zasobami ludzkimi, w tym w mediach społecznościowych.

Polityka prywatności stanowi integralną część stosunku umownego, jaki Clickandboat może mieć ze swoimi użytkownikami, klientami i partnerami.

W trosce o poszanowanie praw i wolności jednostki firma Clickandboat przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych.


I. GROMADZONE DANE OSOBOWE

Clickandboat gromadzi określone informacje pozyskane od użytkownika lub o nim, które mogą zostać wykorzystane do identyfikacji („Dane osobowe”). Gromadzimy dane osobowe z różnych źródeł, w tym informacje podawane bezpośrednio przez użytkownika oraz informacje, które zbieramy automatycznie podczas uzyskiwania przez niego dostępu do naszego systemu i korzystania z niego.

Dane dostarczane przez użytkownika: Użytkownik może przekazać informacje o sobie nam i naszym zewnętrznym usługodawcom za pośrednictwem systemu, w tym dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres i inne podobne dane kontaktowe, a także nazwy użytkownika i hasła oraz wszelkie dane osobowe, które podawane są w kontaktach z Clickandboat (w rozmowach telefonicznych, komentarzach zostawianych przez użytkownika, wiadomościach elektronicznych).

Uwaga! Informacje podawane w komentarzach muszą być obiektywne i powściągliwe, nie mogą zawierać treści obraźliwych ani jakichkolwiek danych uważanych za wrażliwe (pochodzenie rasowe i etniczne, poglądy polityczne, filozoficzne i religijne, przynależność związkowa, dane dotyczące zdrowia i życia seksualnego, naruszeń prawa, wyroków skazujących lub środków bezpieczeństwa).

W razie wątpliwości można skontaktować się z firmą Clickandboat, pisząc na adres poczty elektronicznej: dataprivacy@clickandboat.com, aby upewnić się, czy publikowana treść nie narusza praw przedsiębiorstwa lub jego pracowników.

Możemy również zbierać dane dotyczące płci, daty urodzenia, patentu wodnego i wszelkich innych sposobów identyfikacji, jak np. prawo jazdy. Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni usługodawcy, możemy gromadzić dane dotyczące transakcji, takie jak karta płatnicza, informacje o rachunku bankowym i adres fakturowania.

Dane zbierane automatycznie: Zarówno my, jak i nasi zewnętrzni usługodawcy, możemy gromadzić automatycznie dane o użytkowniku, podczas gdy korzysta on z naszego systemu. Dane te obejmują poniższe informacje.

Informacje o użytkowaniu: Możemy gromadzić dane na temat charakteru interakcji użytkownika z systemem. Może to obejmować takie informacje, jak data i godzina wizyty w systemie, przeglądana strona, adresy URL strony odsyłającej/wyjściowej, typ przeglądarki oraz nazwa domeny dostawcy usług internetowych dla użytkownika.

W niektórych przypadkach możemy zbierać te informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych technologii, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

Informacje o urządzeniu: Możemy zbierać informacje o urządzeniach, z których użytkownik korzysta w celu uzyskania dostępu do systemu, w tym marka i model urządzenia, adres IP, domniemana geolokalizacja, system operacyjny i niepowtarzalne numery identyfikacyjne urządzenia.


II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzając jakiekolwiek dane osobowe, Clickandboat stosuje obowiązujące w tym zakresie przepisy, a w szczególności:
• Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych nr 2016/679, które weszło w życie z dniem 25 maja 2018 r. (dalej „RODO”) oraz
• Francuską ustawę o przetwarzaniu danych osobowych nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami.
W ramach działalności prowadzonej za pośrednictwem systemu Clickandboat pełni funkcję administratora danych, tj. określa cele i sposoby przetwarzania danych w ramach systemu i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce.
Przetwarzanie danych osobowych w ramach systemu odbywa się z poszanowaniem zasad lojalności, legalności i przejrzystości. W związku z tym Clickandboat zobowiązuje się do przekazywania jasnych, kompletnych i łatwo dostępnych informacji na temat sposobów przetwarzania danych.
Clickandboat gromadzi dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i zgodne z prawem. Zobowiązujemy się do gromadzenia jedynie minimalnej ilości danych osobowych niezbędnych do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.
Jeśli chcą Państwo usunąć swoje konto, może być konieczne podanie danych osobowych, takich jak adres e-mail, nazwa użytkownika i poprzednie hasło, w celu sprawdzenia tożsamości i uprawnień do zarządzania kontem.

W przypadku konieczności wykorzystania Państwa danych osobowych do celów nieobjętych niniejszą polityką prywatności zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie dodatkowej zgody. Należy jednak pamiętać, że zgoda nie jest konieczna, jeśli przetwarzanie danych osobowych jest prawnie uzasadnione i pod warunkiem, że wykorzystanie ich nie przynosi szkody dla praw i interesów użytkownika.
Użytkownik ma prawo odmówić przekazania nam swoich danych osobowych. Jeżeli jednak dane będą niezbędne, aby udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie i nie zostaną nam przekazane, zapytanie nie będzie mogło zostać rozpatrzone lub opóźni się jego analiza.
Jeżeli przekazują nam Państwo dane osobowe osoby trzeciej, należy ją najpierw o tym fakcie poinformować i upewnić się, że udziela ona odpowiedniego upoważnienia i wyraża na to zgodę.
System przeznaczony jest dla ogółu pełnoletnich odbiorców, nie jest skierowany do osób nieletnich poniżej 16 roku życia. Nie zbieramy danych od dzieci i nie jest naszą intencją świadoma sprzedaż produktów dzieciom. Zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci w Internecie nie zbieramy umyślnie żadnych informacji od dzieci poniżej 16 roku życia.

Clickandboat zobowiązuje się nie przetwarzać wrażliwych danych osobowych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, ani nie przetwarzać danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących stanu zdrowia, życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
Jeżeli podczas wymiany informacji z klientem/potencjalnym klientem lub użytkownikiem systemu taka informacja zostanie przekazana przez jedną ze stron, nie zostanie ona zarejestrowana przez Clickandboat w jej bazie danych.
Ze względu na zakres użytkowania i zarządzania systemem, a także relacje z klientami końcowymi, partnerami handlowymi i dostawcami usług lub towarów oraz z kandydatami Clickandboat przetwarza dane osobowe wyszczególnione w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych: Utworzenie i zarządzanie kontem użytkownika na platformie (strona i aplikacja) Clickandboat
Dane osobowe przekazywane Clickandboat: Nazwisko, imię, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, płeć, data urodzenia, zdjęcie, patent wodny oraz ewentualne szczegóły dotyczące zainteresowań użytkownika
Podstawy prawne przetwarzania danych: Zgoda

Cel przetwarzania danych: Zarządzanie fakturami za rezerwacje i płatności na platformie Clickandboat
Dane osobowe przekazywane Clickandboat: Nazwisko, imię, konto klienta, adres poczty elektronicznej, adres pocztowy
Podstawy prawne przetwarzania danych: Umowa o świadczenie usług

Cel przetwarzania danych: Zarządzanie opiniami i komentarzami klienta
Dane osobowe przekazywane Clickandboat: Nazwisko, imię, wszelkie możliwe dane przekazane przez klienta w zostawionych komentarzach
Podstawy prawne przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes

Cel przetwarzania danych: Zarządzanie relacją z klientem (informacje wymieniane z klientem w rozmowach telefonicznych lub pisemnie)
Dane osobowe przekazywane Clickandboat: Nazwisko, imię, zarejestrowane rozmowy telefoniczne, adres poczty elektronicznej, treść komentarza
Podstawy prawne przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes

Cel przetwarzania danych: Tworzenie i zarządzanie kampanią marketingową (powiadomienia push)
Dane osobowe przekazywane Clickandboat: Nazwisko, imię, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
Podstawy prawne przetwarzania danych: Zgoda

Cel przetwarzania danych: Tworzenie i zarządzanie kampanią marketingową (reklamy ukierunkowane)
Dane osobowe przekazywane Clickandboat: Ścieżka użytkownika
Podstawy prawne przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes

Cel przetwarzania danych: Tworzenie i zarządzanie kampanią marketingową (newsletter)
Dane osobowe przekazywane Clickandboat: Nazwisko, imię, adres poczty elektronicznej
Podstawy prawne przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes

Cel przetwarzania danych: Zarządzanie sporami
Dane osobowe przekazywane Clickandboat: Nazwisko, imię, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, data urodzenia, płeć, patent wodny, faktura dla klienta
Podstawy prawne przetwarzania danych: Prawnie uzasadniony interes

Cel przetwarzania danych: Zarządzanie kandydaturami
Dane osobowe przekazywane Clickandboat: Nazwisko, imię, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, zdjęcie, CV, list motywacyjny.
W przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa francuskiego: wiza zezwalająca na pracę we Francji.
W przypadku osób odbywających rozmowę kwalifikacyjną: możliwość nagrywania rozmów telefonicznych.
Podstawy prawne przetwarzania danych: Zgoda & Prawnie uzasadniony interes


Odnośnie do okresów przechowywania danych osobowych – Clickandboat przechowuje je tak długo, jak uzna to za konieczne do celów, dla których zostały zebrane, a nawet przez dłuższy okres, aby spełnić wymogi prawne.


III. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY ZBIERANE INFORMACJE?

Clickandboat i nasi zewnętrzni dostawcy usług gromadzą i wykorzystują dane osobowe między innymi w następujących celach:

- dostarczanie produktów i usług,
- obsługa i dostarczanie systemu,
- udoskonalanie produktów i usług, systemu, doświadczeń użytkownika i naszej działalności,
- ze względów bezpieczeństwa, w tym monitorowania, oceny ryzyka, rozwiązywania problemów związanych z prawidłowym działaniem i bezpieczeństwem systemu oraz zapobiegania oszustwom i przestępstwom / zatrzymywania sprawców,
- przesyłanie informacji oczekiwanych przez użytkownika, w tym odpowiadanie na zapytania lub prośby o informacje dotyczące firmy Clickandboat lub pochodzące od niej,
- przesyłanie dokumentów promocyjnych lub marketingowych dotyczących Clickandboat,
- inne cele biznesowe, w tym między innymi weryfikacja tożsamości, wieku lub danych dotyczących płatności, rozpatrywanie skarg dotyczących systemu, badania i analizy, marketing, reklama, badanie preferencji klientów i trendów zakupowych oraz rozwiązywanie sporów,
- w związku z fuzją lub podobną konsolidacją Clickandboat z innym podmiotem,
- wykonanie poleceń organów ścigania, agencji rządowych lub rządu,
- dostosowanie do polityki Clickandboat i wszystkich obowiązujących wymogów prawnych lub przestrzeganie ich w dozwolonym zakresie,
- angażowanie się w inne działania przewidziane w niniejszej polityce prywatności lub przez firmę Clickandboat według jej uznania.


IV. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Clickandboat przechowuje Państwa dane osobowe, aby umożliwić nieprzerwane korzystanie z systemu przez okres niezbędny do realizacji celów opisanych powyżej.
Dane zbierane przez Clickandboat są przechowywane na serwerach usługodawcy mającego siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, we Frankfurcie w Niemczech. Clickandboat zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo i poufność przekazanych jej danych.
Użytkownik ma możliwość zamknięcia swojego profilu w dowolnym momencie, wysyłając prośbę do pomocy technicznej Clickandboat na adres e-mail: dataprivacy@clickandboat.com lub klikając w zakładce „moje dane” na swoim koncie przycisk „usuń moje konto”, który umożliwia wykonanie tej czynności.
Na prośbę użytkownika Clickandboat usunie wszystkie dane osobowe zgromadzone w profilu, z wyjątkiem danych, które są niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, w szczególności księgowych. Dane zostaną usunięte po upływie obowiązującego okresu przedawnienia.


V. PRZEKAZYWANIE I ODBIORCY DANYCH

Clickandboat zobowiązuje się do zachowania wszystkich danych osobowych zebranych za pośrednictwem systemu i udostępnia je tylko w określonych okolicznościach i zgodnie z przepisami ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zmienionej ustawą nr 2018-493 z dnia 20 czerwca 2018 r.
Clickandboat nie sprzedaje żadnych danych osobowych użytkownika i udostępnia je wyłącznie w sposób określony w niniejszej polityce prywatności lub jeśli jest to wymagane przepisami prawa. Nie wynajmujemy, nie rozpowszechniamy ani nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim, chyba że posiadamy na to wyraźną uprzednią zgodę użytkownika. Zapewniamy, że dostęp do Państwa danych mają wyłącznie upoważnieni odbiorcy wewnętrzni lub zewnętrzni wymienieni poniżej.

Clickandboat może udostępniać Państwa dane osobowe dostawcom usług w celu świadczenia usług związanych z systemem, w tym konserwacji, analiz, marketingu, komunikacji, przetwarzania danych, płatności, emailingu lub wysyłania przesyłek pocztowych, zarządzania promocjami lub konkursami itp. Usługodawcy ci będą mieli dostęp do Państwa danych wyłącznie w celu świadczenia tych usług i będą związani tymi samymi wymogami w zakresie bezpieczeństwa i poufności co Clickandboat, który pozostaje odpowiedzialny wobec użytkownika za przetwarzanie jego danych.
Clickandboat może udostępniać Państwa dane w celu zapobiegania, wykrywania, dochodzenia i podejmowania działań przeciwko wszelkim potencjalnie zabronionym i nielegalnym działaniom, wszelkim sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu lub innym prawom i interesom użytkowników lub dowolnej osoby, wszelkim naruszeniom ogólnych warunków użytkowania, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo i jeśli Clickandboat w dobrej wierze uzna, że konieczne jest ich udostępnienie. Clickandboat może również przekazywać Państwa dane osobowe w odpowiedzi na wezwania we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, na nakazy sądu, we wszelkich procedurach prawnych lub środkach egzekucyjnych wykonywanych przez właściwe władze.
Clickandboat może przekazywać Państwa dane w innych celach i może zezwolić swoim partnerom na przekazywanie Państwu informacji podczas korzystania z systemu (i umożliwić nam wykonanie naszych zobowiązań umownych względem tych partnerów), pod warunkiem uzyskania Państwa uprzedniej wyraźnej zgody.
Możemy przekazywać dane osobowe naszym oddziałom i innym osobom trzecim, takim jak partnerzy handlowi i zaufani usługodawcy, którzy pomagają nam dostarczać system, oferować usługi, dostarczać reklamy lub prowadzić działania marketingowe, przetwarzać płatności, przeprowadzać analizy statystyczne, przesyłać korespondencję do użytkowników, świadczyć pomoc techniczną klientom, chronić naszą firmę przed ewentualnymi oszustwami lub przeprowadzać dochodzenie w sprawie nieuczciwych lub bezprawnych działań oraz wykonywać wszelkie inne zadania zgodne z działaniem systemu i naszymi usługami.
Możemy również przekazywać dane osobowe zawodowym doradcom, takim jak adwokaci, audytorzy, bankowcy i ubezpieczyciele w ramach świadczonych dla nas usług zawodowych. Te osoby trzecie wyraziły zgodę na przestrzeganie odpowiednich przepisów z zakresu ochrony i poufności danych.
Ze względów strategicznych lub innych powodów o charakterze zawodowym Clickandboat może zdecydować o scedowaniu lub przeniesieniu na inny podmiot całości lub części swojej działalności. W ramach tej cesji lub tego przeniesienia możemy przekazać zgromadzone i przechowywane przez nas dane (w tym dane osobowe) na dowolną osobę lub podmiot będący stroną przedmiotowej operacji. W przypadku fuzji, nabycia, cesji lub przeniesienia całości lub części naszej działalności Państwa dane mogą zostać przekazane zainteresowanym osobom lub podmiotom.


VI. MAGAZYNOWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Clickandboat może magazynować Państwa dane osobowe (i przekazywać je podwykonawcom) w następujących celach:
• Zarządzanie hostingiem systemu
• Zarządzanie zasobami IT i utrzymaniem systemu
W związku z tym Clickandboat zobowiązuje się do sprawdzenia ich zgodności z zasadami ochrony danych osobowych oraz wdrożenia specjalnych ram umownych na warunkach wymaganych ww. przepisami.
Clickandboat może także przekazywać określone informacje uprawnionym osobom i podmiotom wewnętrznym (pracownikom, kierownictwu i pracownikom spółki) oraz zewnętrznym, w szczególności osobom trzecim upoważnionym tytułem prawnym, administracyjnym lub sądowym.
Poza tymi przypadkami Clickandboat nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim bez uprzedniego uzyskania Państwa zgody.


VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

• Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską
Może się zdarzyć, że firma Clickandboat będzie musiała przekazać dane osobowe poza Unię Europejską.
W przypadku przekazania danych osobowych poza Unię Europejską Clickandboat zastosuje niezbędne przepisy prawa odpowiednio do sytuacji związanej z tym przeniesieniem, upewniając się, że:
dane osobowe są przekazywane do państwa zapewniającego odpowiedni poziom ochrony lub
zostały podpisane standardowe klauzule umowne (CCT) zaproponowane przez Komisję Europejską lub
została zastosowana dowolna inna gwarancja uznawana za odpowiednią w rozumieniu art. 46 RODO.

• Przekazywanie danych osobowych do USA
W związku z decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony z dnia 10 lipca 2023 r., w której stwierdzono, że Stany Zjednoczone zapewniają poziom ochrony danych osobowych zasadniczo równoważny poziomowi UE, jednostki podlegające RODO są upoważnione do przekazywania danych osobowych certyfikowanym jednostkom.
W tym kontekście ww. jednostki nie mają obowiązku wdrażania narzędzia do przekazywania danych zgodnie z art. 46 RODO ani uciekania się do wyjątku na mocy art. 49 RODO.
Clickandboat może przekazywać Państwa dane osobowe certyfikowanym jednostkom, które publicznie zobowiązały się do przestrzegania standardów ochrony danych osobowych, zgodnie z wykazem jednostek dostępnym na stronie internetowej Departamentu Handlu USA pod poniższym linkiem:https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search
Każdy inny przypadek przekazania danych do USA Clickandboat będzie nadzorował za pomocą standardowych mechanizmów wymienionych powyżej.


VIII. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Clickandboat zobowiązuje się, poprzez zobowiązanie starannego działania, do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
W tym celu zobowiązania Clickandboat dotyczą stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu art. 32 RODO, które zapewnią poufność, kompletność i dostępność danych osobowych, a tym samym wystarczający poziom ich ochrony
Clickandboat i jej pracownicy zostali przeszkoleni i uświadomieni w zakresie ochrony danych osobowych, w tym uwzględniania i stosowania ww. środków.


IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

W ramach naszych usług nie podejmujemy żadnych zautomatyzowanych decyzji.


X. WYKONYWANIE PRAW UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącą przetwarzania danych osobowych zmienioną ustawą nr 2018-493 z dnia 20 czerwca 2018 r. mają Państwo możliwość zażądania w dowolnym momencie wykonania swoich praw, a w szczególności:
• dostępu do swoich danych osobowych w jasnym i zrozumiałym formacie, pozwalającym sprawdzić, jakie informacje na Państwa temat przetwarza Clickandboat,
• sprostowania i korekty danych osobowych niekompletnych lub nieprawidłowo przetwarzanych przez Clickandboat,
• usunięcia swoich danych osobowych na warunkach określonych obowiązującymi przepisami,
• ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na warunkach określonych obowiązującymi przepisami,
• zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, podając uzasadnione powody, dla których powinniśmy to zrobić,
• zapisania danych osobowych w formacie przejrzystym i łatwym do odczytu maszynowego, z możliwością przekazania tych danych innemu podmiotowi,
• ustalenia, co się stało z Państwa danymi osobowymi w przypadku ich zaginięcia oraz przekazania odpowiednich wytycznych dla Clickandboat.
Informujemy, że skorzystanie z prawa do sprzeciwu, usunięcia i przeniesienia danych, a także z prawa do ograniczenia przetwarzania podlega pewnym warunkom i może zostać odrzucone przez Clickandboat, jeżeli żądanie wykonania tych praw nie odpowiada sytuacjom przewidzianym w przepisach o ochronie danych osobowych.
Należy również zaznaczyć, że jeśli nie wyrażą Państwo zgody na otrzymywanie informacji handlowych, będziemy nadal wysyłać komunikaty dotyczące operacji, do których się Państwo zarejestrowali (gry, konkursy, badania, analizy itp.).

Prośby dotyczące powyższego należy przesyłać do Clickandboat:
• Pocztą elektroniczną na adres: dataprivacy@clickandboat.com, lub
• Pocztą tradycyjną na adres: CLICKANDBOAT – Direction Générale – Protection des Données [Dyrekcja Generalna – Ochrona Danych] Péniche West River En face du, 10 Quai du 4 Septembre, 92100 Boulogne-Billancourt
Po upewnieniu się, że prośba pochodzi od osoby, której dane dotyczą, lub od jej należycie umocowanego pełnomocnika (weryfikacja tożsamości), Clickandboat dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa prośbę tak szybko, jak to możliwe.
Clickandboat zobowiązuje się rozpatrzyć każdy wniosek dotyczący wykonania praw użytkownika w ciągu trzydziestu (30) dni od jego otrzymania; okres ten może zostać przedłużony o dodatkowe sześćdziesiąt (60) dni, w szczególności w przypadku trudności w rozpatrzeniu wniosku. W takim przypadku spółka Clickandboat zobowiązuje się do informowania użytkownika na bieżąco o postępach w procedurze rozpatrywania wniosku.
Użytkownik stron internetowych Clickandboat ma również możliwość złożenia skargi do Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód obywatelskich (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL) za pośrednictwem strony internetowej CNIL, w zakładce poświęconej skargom.


XI. POWIĄZANE STRONY INTERNETOWE

Dla Państwa wygody w systemie mogą zostać umieszczone hiperłącza odsyłające do innych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności obowiązujące w witrynach internetowych lub na stronach, które nie są pod naszą kontrolą, ani w firmach, których nie jesteśmy właścicielami ani których nie kontrolujemy, a niniejsza polityka prywatności nie ma do nich zastosowania. Nie zatwierdzamy żadnej z tych witryn lub stron, usług lub produktów opisanych lub oferowanych na tych witrynach lub stronach, ani żadnej treści pojawiającej się na tych witrynach lub stronach.


XII. ZMIANY W NASZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI

W dowolnym momencie możemy wprowadzać zmiany do niniejszej polityki prywatności. Najnowsza wersja polityki prywatności jest oznaczona datą wejścia w życie podaną na górze niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany w niniejszej polityce prywatności wchodzą w życie niezwłocznie po ich ogłoszeniu, które może nastąpić w dowolny sposób, w tym poprzez opublikowanie w systemie zaktualizowanej wersji polityki prywatności lub innego powiadomienia.


XIII. KORESPONDENCJA

Będziemy wdzięczni za wszelkie pytania i komentarze dotyczące systemu i zachęcamy do przesyłania ich na adres dataprivacy@clickandboat.com lub za pośrednictwem naszego „Centrum pomocy” lub zakładki „Kontakt”. Jeśli wysyłają Państwo korespondencję do Clickandboat, mamy prawo zbierać informacje, w tym treść i metadane, dotyczące wszelkiej przesyłanej do nas korespondencji. Możemy udostępniać otrzymane od Państwa wiadomości osobom należącym do naszej organizacji wyznaczonym do rozpatrywania kwestii stanowiących przedmiot tych wiadomości.
Zamknij