Click&Boat App
Registrera dig Logga in Hjälp Registrera din båt Fråga om en offert

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy gäller från och med den 1 juni 2022
CLICKANDBOAT USA LLC och dess dotterbolag (alternerande, ”Click&Boat”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”) respekterar din integritet och har åtagit sig att följa denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”), som beskriver vilka uppgifter vi samlar in om dig, inklusive hur vi samlar in dem, hur vi använder dem och med vilka vi får dela dem. Denna Integritetspolicy tillämpas för uppgifter som samlas in på vår webbsida på www.clickandboat.com (”Webbsidan”), och ”Click&Boat – Yacht Charters” mobila app (”Mobil Applikation” och, gemensamt med ”Webbsidan,” ”Systemet”).

Ändringar i vår Integritetspolicy
Vi kan när som helst ändra denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn återspeglas av giltighetsdatumet överst i denna Integritetspolicy. Alla ändringar i denna Integritetspolicy träder i kraft omedelbart efter ett meddelande om dem som vi kan lämna på valfria sätt, inklusive genom att publicera en ändrad version av Integritetspolicyn eller något annat meddelande i Systemet.

Vilka uppgifter samlar vi in?
Click&Boat samlar in vissa uppgifter från eller om dig som kan användas för att identifiera dig (”Personuppgifter”). Vi samlar in Personuppgifter från flera olika källor, inklusive uppgifter som du tillhandahåller direkt och uppgifter som vi samlar in automatiskt när du använder Systemet.

Uppgifter som du tillhandahåller oss.
Du kan tillhandahålla oss och våra externa tjänsteleverantörer uppgifter om dig själv via Systemet, inklusive kontaktuppgifter som namn, e-postadress, telefonnummer, adress och liknande, såväl som användarnamn och lösenord. Vi kan också samla in uppgifter om kön, födelsedatum och båtlicens och andra typer av legitimation, t.ex. körkort.
Slutligen kan vi och våra externa tjänsteleverantörer samla in transaktionsuppgifter, t.ex. betalkort, bankkontouppgifter och faktureringsadress.
Uppgifter som samlas in automatiskt. Vi och våra externa tjänsteleverantörer kan samla in uppgifter från dig automatiskt när du besöker och använder Systemet. Sådana uppgifter omfattar följande:
Användningsinformation. Vi kan samla in information om hur du samverkar med Systemet. Detta kan omfatta information som datum och tider då du besöker systemet, sidan du visar, hänvisande/utgångswebbadresser, webbläsartyp och din internetleverantörs domännamn. I vissa fall kan vi samla in denna information via cookies och liknande tekniker. Avsnittet ”Cookies och användningsrapporter” nedan innehåller mer information om dessa tekniker.
Enhetsinformation. Vi kan samla in information om de enheter du använder för att få åtkomst till Systemet, inklusive enhetens märke och modell, IP-adress, härledda geolokaliseringsuppgifter, operativsystem och unika enhetsidentifierare.

Cookies och användningsrapporter
Genom att placera en liten fil, en s.k. cookie, i din dator eller en annan enhet kan Click&Boat och dess externa tjänsteleverantörers servrar samla in information passivt om våra besökares användning av Systemet av skäl som omfattar: insamling av statistik, systemoptimering, analyser, underhåll av användares inloggningsuppgifter, säkerhet (t.ex. autentisering) och anpassning av din upplevelse medan du besöker Systemet. Du har kontrollen över en del av den information vi samlar in via cookies och hur vi använder den. Detaljerad information om hur vi använder cookies och liknande teknik finns i vår Cookiepolicy.
Vår Mobila Applikation använder prestanda- och analystekniken Adjust, en tjänst som tillhandahålls av Adjust GmbH (”Adjust”). Adjust kan samla in och använda din mobila identifierare, händelsedata från din installation, öppning och användning av den mobila applikationen, information om din interaktion inom den mobila applikationen (t.ex. inköp och registrering i appen) samt din IP- och MAC-adress.
Adjust-tjänsterna hjälper oss att förstå hur du använder mobila applikationen, hur mobila applikationen kan förbättras och bedöma hur väl marknadsföring och reklam presterar. Du kan välja bort spårning genom att kontakta Adjust här. Mer information om Adjusts tjänster och integritetsrutiner finns på https://www.adjust.com/privacy-policy/.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics, en webbstatistiktjänst som tillhandahålls av Google, för att få bättre kunskap om din användning av Systemet och hur vi kan förbättra det. Google Analytics samlar in information som exempelvis hur ofta användare besöker en webbplats, vilka sidor de visar under besöken och vilka andra webbplatser de använde innan de gick till webbplatsen. Google Analytics samlar endast in den IP-adress som har tilldelats dig på det datum du besöker en webbplats. Ditt namn eller andra direkt identifierande uppgifter samlas inte in. Vi kombinerar inte den information som samlas in via Google Analytics med dina Personuppgifter. Google Analytics placerar en permanent cookie i din webbläsare för att identifiera dig som en unik användare nästa gång du besöker en webbplats, men den cookien kan inte användas av någon annan än Google. Google Analytics använder sina cookies och den information som Google Analytics samlar in för att spåra dina aktiviteter online över tid och mellan olika webbplatser när du använder vårt System och andra webbplatser. Googles möjlighet att använda och dela information som Google Analytics samlar in om dina besök i systemet regleras av Google Analytics villkor och Googles integritetspolicy. Google använder insamlade data för att spåra och undersöka användningen av Systemet och för att förbereda aktivitetsrapporter och dela dem med andra Google-tjänster. Du kan ta reda på hur Google kan använda den information de samlar in på Webbplatsen genom att läsa sidan med rubriken ”Så använder Google information från webbplatser eller appar som använder våra tjänster” (finns här).

Verktyg för återuppspelning av sessioner
Vi använder externa tjänster från Contentsquare som använder programkod för att spela in användares interaktion med Systemet på ett sätt som gör det möjligt för oss att se återuppspelningar av dessa användarsessioner, ungefär på samma sätt som med en videospelare. Dessa återuppspelningar omfattar användares klickningar, musrörelser, rullningar och tangentnedtryckningar under sessionerna. Dessa återuppspelningar hjälper oss att diagnostisera problem med Systemets användbarhet och identifiera områden där Systemet kan förbättras. Du kan avregistrera dig från sessionsinspelning genom att kontakta Contentsquare här. Mer information om Contentsquares tjänster och integritetsrutiner finns på Contentsquares integritetscenter.

Korrespondens
Vi uppskattar dina frågor och kommentarer om Systemet och tar gärna emot meddelanden på dataprivacy@clickandboat.com eller via vår hjälpcenter- eller kontaktsida. Om du korresponderar med Click & Boat kan vi samla in uppgifter, inklusive innehållet i och metadata om, all korrespondens som du kan tillhandahålla oss. Vi kan dela dina meddelanden med personer i vår organisation som är mest kvalificerade för att hantera de problem som beskrivs i ditt meddelande.

Online-kontohantering
Om du väljer att abonnera på vissa tjänster som är tillgängliga i Systemet, inklusive möjligheten att få åtkomst till lösenordskyddade delar av Systemet via ditt konto, måste du eventuellt skicka in Personuppgifter, t.ex. e-postadress, användarnamn och tidigare lösenord, för att vi ska kunna verifiera din identitet och din behörighet att hantera kontot.

Hur använder vi de uppgifter vi samlar in?
Click & Boat och våra externa tjänsteleverantörer samlar in och använder Personuppgifter för följande ändamål, inklusive men inte begränsat till:
1. tillhandahållande av våra produkter och tjänster;
2. drift och tillhandahållande av Systemet;
3. förbättring av våra produkter och tjänster, Systemet, användarupplevelsen och vår verksamhet;
4. säkerhetsändamål, inklusive övervakning, riskbedömning, hantering av Systemintegritet- och säkerhet samt förebyggande/förhindrande av bedrägeri och brott;
5. tillhandahållande av information som du begär från oss, inklusive för att besvara förfrågningar om information om eller från Click&Boat;
6. utskick av kampanj- eller marknadsföringsmaterial om Click&Boat;
7. andra verksamhetsändamål, inklusive och utan begränsning verifiering av användares identitet, ålder och/eller betalningsuppgifter, undersökning av klagomål om Systemet, forskning och analyser, marknadsföring, reklam, kunders föredragna inköpsmetoder samt trender och tvistlösning;
8. i samband med en sammanslagning eller liknande konsolidering av Click&Boat till eller med en annan enhet;
9. efterlevnad av polisiära eller andra statliga myndigheters regler eller krav;
10. efterlevnad av eller agerande så som det är tillåtet enligt någon Click&Boat-policy och tillämpliga rättsliga krav samt;
11. engagemang i andra aktiviteter som diskuteras under denna Integritetspolicy eller enligt Click&Boats eget gottfinnande.

Vem delar vi insamlade uppgifter med?
I tillägg till de typer av användning som omnämns eller beskrivs i denna Integritetspolicy kan vi lägga till de Personuppgifter som beskrivs i denna Integritetspolicy i vår databas.
Vi kan dela Personuppgifter med våra dotterbolag eller andra tredje parter, t.ex. betrodda affärspartner och tjänsteleverantörer, för få hjälp till med att tillhandahålla Systemet, leverera våra tjänster, tillhandahålla reklam eller marknadsföring, behandla betalningar, utföra statistiska analyser, skicka ut korrespondens, tillhandahålla kundsupport, skydda mot potentiella bedrägerier eller utreda bedrägliga eller olagliga aktiviteter eller utföra andra funktioner som krävs för driften av Systemet och våra tjänster. Vi kan dessutom dela Personuppgifter med professionella rådgivare, t.ex. advokater, revisorer, bankirer och försäkringsbolag, under utförandet av de professionella tjänster de tillhandahåller oss. Dessa tredje parter har samtyckt till att rätta sig efter lämpliga bestämmelser avseende dataskydd och sekretess.
De uppgifter som samlas in via Systemet kan överföras till Criteo och dess partner för intressebaserad reklam. Du kan se Criteos integritetspolicy via denna länk.
Vi kan dessutom lämna ut Personuppgifter om vi blir föremål för en stämning eller ett domstolsbeslut eller om vi på annat sätt har en rättslig förpliktelse att lämna ut uppgifter. Vi kan även använda och lämna ut Personuppgifter för att fastställa eller utöva våra lagstadgade rättigheter, för att hävda och försvara mot rättsliga anspråk eller om vi anser att sådant utlämnande är nödvändigt för att utreda, förhindra eller vidta andra åtgärder avseende faktiska eller misstänkta olagliga eller bedrägliga aktiviteter eller potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet eller välbefinnande.
Om vi slås samman med, förvärvas av eller på annat sätt kombineras med en annan juridisk person kan de Personuppgifter vi samlar in överlåtas till en sådan enhet. Om något konkurs-, likvidations- eller omorganisationsförfarande förs av eller mot oss kan dina uppgifter anses vara en tillgång som kan överlåtas till tredje parter.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?
Click & Boat kommer endast att behålla dina Personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som framställs i denna Integritetspolicy, såvida inte en längre lagringsperiod är tillåten eller krävs enligt gällande lag (t.ex. skatte-, bokförings- eller andra rättsliga krav). Du har också möjlighet att radera ditt konto i den mobila applikationen. Om du raderar ditt konto kommer dina Personuppgifter att raderas omedelbart i den utsträckning det är möjligt. Det kan dock hända att Click&Boat behöver behålla viss dokumentation, t.ex. försäkrings- eller betalningsrelaterade handlingar, som kan innehålla dina Personuppgifter under en tidsperiod som är tillräcklig för att efterleva tillämplig lag.

Hur skyddar vi uppgifter som samlas in om dig?
Click & Boat vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att säkra och skydda uppgifter i Systemet. Vi begränsar åtkomsten till Personuppgifter till Click&Boats medarbetare, uppdragstagare och ombud som behöver känna till uppgifterna för att kunna behandla dem åt oss och som är föremål för lämpliga sekretessförpliktelser. Kom dock ihåg att inget säkerhetssystem är helt ogenomträngligt.

Länkade Webbsidor
För din bekvämlighets skull kan vi lägga in hyperlänkar i Systemet som länkar till andra webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Vi har inget ansvar för och denna Integritetspolicy gäller inte för integritetsrutinerna för sådana webbplatser eller sidor som ligger utanför vår kontroll eller för något företag som vi inte äger eller har kontroll över. Vi rekommenderar inte någon av sådana webbplatser eller -sidor, de tjänster eller produkter som beskrivs eller erbjuds på sådana webbplatser eller -sidor eller något av innehållet på sådana webbplatser eller -sidor.

Sociala medieplattformar
Alla uppgifter, alla meddelanden och allt material du skickar till någon av sidor som är förknippade med Click&Boat på sociala medieplattformar är föremål för användningsvillkoren och integritetspolicyn för sådana sociala medieplattformar. Vi rekommenderar att du granskar användningsvillkoren och integritetspolicyn som gäller på sådana sociala medieplattformar.

Barn
Systemet är avsett för en allmän publik, men det är inte avsett att användas av barn under 13 års ålder. Vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn eller säljer produkter till barn. I enlighet med Children’s Online Privacy Protection Act (federal lag i USA) kommer vi inte medvetet att samla in några uppgifter från barn under 13 års ålder.

Besök i Systemet från platser utanför USA
Om du besöker Systemet eller någon del av det från platser utanför USA kan dina uppgifter överföras till, lagras och behandlas i USA. Det kan hända att dataskydds- och andra lagar i USA inte är lika omfattande som lagarna i ditt land. Din användning av någon del av Systemet innebär att du samtycker du till överföringen av dina Personuppgifter till våra servrar och databaser i USA och de tredje parter vi delar sådana uppgifter med så som beskrivs i denna Integritetspolicy.

Spårningsinställningar
Vissa lagar kräver att vi anger om vi följer inställningarna för ”Spåra inte” i din webbläsare med avseende på målinriktade annonser. Vi följer de normer som framställs i denna Integritetspolicy, men vi övervakar eller följer inte några spårningsinställningar i webbläsare.

Andra dataskyddsrättigheter
Med förbehåll för tillämplig lag kan du ha vissa rättigheter avseende dina Personuppgifter, inklusive rätten att få åtkomst till, uppdatera, rätta felaktigheter i, radera eller ta tillbaka samtycke till vår användning av dina Personuppgifter. Skicka sådana förfrågningar till dataprivacy@clickandboat.com. Vi kan begära vissa uppgifter för att verifiera identiteten på den person som gör en sådan begäran.

Vem kan du kontakta för att få mer information?
Om du har frågor kan du kontakta oss på dataprivacy@clickandboat.com.
Invånare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) och Storbritannien.
Denna del av vår Integritetspolicy gäller för våra kunder som är bosatta i EES och Storbritannien och endast i den utsträckning det förekommer bristande överensstämmelse med informationen ovan. Alla termer som inte definieras på annat sätt i denna del ska ha samma innebörd som definieras i EU:s allmänna dataskyddsförordning eller Storbritanniens Data Protection Act 2018, så som tillämpligt.

Kontaktuppgifter och dataskyddsombud
Click&Boats registeransvarige i EES är: CLICK AND BOAT SAS (organisationsnr. 801157256), Peniche West River, 10, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrike.
Du kan kontakta Click&Boats dataskyddsombud på dataprivacy@clickandboat.com.

Rättslig grund för behandling av Personuppgifter
Click & Boats rättsliga grund för behandling av personuppgifter beror på vilka personuppgifter som samlas in och det specifika sammanhang vi samlar in dem inom. Vi behandlar personuppgifter från dig när:
 vi har erhållit ditt samtycke till att göra det;
 vi har ett avtal med dig och det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att utföra vårt avtal med dig, inklusive för att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla våra produkter och tjänster och ge dig förmånerna med Systemet;
 behandlingen är en del av våra berättigade verksamhetsintressen, t.ex. att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla våra produkter och tjänster, förbättra och utveckla systemet, kommunicera med dig, marknadsföra och göra reklam för våra produkter och tjänster, identifiera och skydda mot bedrägeri, skydda dig, oss eller andra mot säkerhetshot genom att förbättra säkerheten i våra nätverks- och IT-system och efterleva tillämpliga lagar och branschbestämmelser; samt
 det krävs för att efterleva rättsliga krav, inklusive tillämpliga lagar och förordningar.

Internationella dataöverföringar
Om personuppgifter överförs utanför EES eller Storbritannien vidtar vi kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda sådana personuppgifter, t.ex. genom att teckna vissa standardavtalsklausuler så som godkänt av Europeiska kommissionen eller det internationella dataöverföringsavtalet eller det internationella dataöverföringstillägget till standardavtalsklausulerna så som godkänt av Storbritanniens Information Commissioner’s Office.

Automatiserat beslutsfattande
Vi tillämpar inget automatiserat beslutsfattande som en del av våra tjänster.

Utöva dina rättigheter
Rätt till åtkomst, rättelse eller radering. Du kan begära att få åtkomst till dina personuppgifter, rätta felaktiga personuppgifter om dig eller radera dina personuppgifter. Observera att även om du begär att dina personuppgifter ska raderas kan vi behålla vissa delar behållas av oss för att uppfylla vår rättsliga eller regulatoriska efterlevnadsskyldighet, utöva, upprätta eller försvara anspråk och skydda vårt system mot bedrägliga eller oegentliga aktiviteter.
Rätt att göra invändningar mot behandling. Under vissa omständigheter har du rätt att göra invändningar mot vår användning av dina personuppgifter, t.ex. om vi använder dem för direktmarknadsföring, för våra eller en tredje parts berättigade intressen eller i allmänhetens intresse eller för vetenskaplig eller historisk forskning och statistik.
Rätt att begränsa behandling. Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar vårt sätt att använda dina uppgifter eller ”Begränsa behandling”. Endast en skillnad i åsikt eller uppfattning motiverar inte nödvändigtvis en begränsning.
Rätt till dataportabilitet. Du kan begära portabilitet för dina personuppgifter. Vi tillhandahåller dig gärna dina personuppgifter i ett maskinläsbart eller ”portabelt” format.
Rätt till att ta tillbaka samtycke. Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke har du full frihet att ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Om du tar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten för den behandling vi utförde före tillbakatagandet och det påverkar inte heller behandlingen av dina personuppgifter som utfördes baserat på en annan rättslig grund än samtycke.
Rätt att lämna in ett klagomål. Om du har ett klagomål om hur Click&Boat använder dina personuppgifter hoppas vi att du kontaktar oss i enlighet med kontaktuppgifterna n
Stäng